Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei consideră ilegală suspendarea din funcție a primarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă

28.03.2018
Share Button
Pe 27 martie, Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, convocat în cea de-a 34 sesiune la Strasbourg a adoptat o recomandare privind misiunea de informare vizând situația aleșilor locali din Republica Moldova.
Congresul a luat act de faptul că primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al Camerei Regiunilor a Congresului Puterilor Locale și Regionale, a fost pus în situația de a-și prezenta demisia pentru a nu fi complice la derapajele democrației puterii centrale de la Chișinău.
Raportori au fost Marc Cools (Belgia, ILDG) și Gunn Marit Helgesen, (Norvegia, PPE / CCE). Ei au arătat că starea democrației locale s-a deteriorat în mod substanțial în Moldova de la ultimul raport de monitorizare a Congresului (2012).
Ei au insistat asupra faptul că modul de desfășurarea a referendumului local, vizând revocarea primarului municipiului Chișinău, a condus la destabilizarea guvernării locale în capitală.
Raportorii și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește lipsa temeiului juridic clar de a-l suspenda din funcție pe Dorin Chirtoacă. Ambii vorbitori au subliniat că autoritățile centrale nu au consultat punctul de vedere al Congresului Autorităților Locale din R. Moldova . Ei au arătat că astfel a fost încălcat articolul 8.3 din Carta Congresului care stipulează că în asemenea cazuri trebuie să existe o proporționalitate în controlul organelor administrației publice locale.
"Această situație contravine cerințelor art. 3.2 din Carta privind membrii aleși în mod liber ai consiliilor sau adunărilor pe baza unui vot direct, egal și universal, a arătat dl Cools.
Prin urmare, Congresul recomandă să reexamineze procedura judiciară împotriva reprezentanților locali și să revizuiască legislația Republicii Moldova, în special codul electoral, pentru a garanta că reprezentanții locali aleși pot gestiona municipalitățile lor liber, fără a fi supuși hărțuirii judiciare de sus.
Raportorii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul mare de urmăriri penale împotriva reprezentanților aleși locali, invocându-se lupta împotriva corupției. „Măsurile anticorupție nu pot servi în niciun fel ca motiv sistematic pentru ceea ce noi numim“ „arestări masive“, a declarat Gunn Marit Helgesen.
„Echilibrul corect între interesul public local și lupta împotriva corupției trebuie să fie găsit, iar dialogul dintre Congresul Național al Autorităților Locale din Moldova și Guvernul ar trebui să fie reluat cu ajutorul unui proces de consultare regulată și în conformitate cu Carta și Rezoluția 328 ", a concluzionat ea.
Voi aminti că R. Moldova a ratificat Carta europeană a autonomiei locale în 1997. Deci, ea este obligată să respecte drepturile aleșilor locali, care constituie un număr minim de obligații ce stau la baza fundației europene a autoguvernării locale.
Evident, Congresul autorităților locale și regionale asigură respectarea acestor principii. Vom urmări în continuare același ping-pong politic? Nu este exclus. Nu este exclus că televiziunile celor care l-au defăimat pe Dorin Chirtoacă se vor face că nu au văzut documentul adoptat la Strasbourg, ori că el este minor.
Greșit. Partidul Liberal și prim vicepreședintele ei, Dorin Chirtoacă, care și-a prezentat demisia pentru a nu fi parte a dictaturii au un serios argument pentru a câștiga alegerile noi din Chișinău, În curînd Dorin Chirtoacă își va prezenta raportul de activitate pentru 10 ani și această decizie a Congresului Puterlor Locale și Regionale va fi piatra unghiulară a adevărurilor pe care vor spune despre așa-numiții binefăcători ai Chișinăului care nu renunță încă la planul diabolic de a-l supune prin orice mijloace. Ei au uitat că cel de-al doilea oraș românesc nu a fost niciodată al oligarhilor sau cohortelor roșii. El a fost pentru Țară și pentru Neam. Chirtoacă pentru asta a luptat în principal 10 ani, obiectivul lui fiind unul european sută la sută.
Adevărul de la Strabourg va tempera multe ambiții. PL are o bază substanțială pentru a debuta cu șanse reale de reușită în scrutinul din 20 mai la care Dorin Chirtoacă va fi simbol al dreptății.
Share Button