Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

Reabilitarea drumurilor din mijloace externe: impedimente, acțiuni, soluții

06.04.2017
Share Button
Există multe întrebări aferente procesului de reabilitare a drumurilor naționale din mijloace externe. Și recunosc că nu am reușit să ofer opiniei publice suficientă informație referitoare la acest subiect. Prin această postare vreau  să explic unele aspecte cheie legate de implementarea contractelor de reabilitare a drumurilor finanțate din surse străine.

În primul rând, o să încep prin a trece în revistă problemele care există în implementarea proiectelor de reabilitare a drumurilor, acțiunile întreprinse și ce urmează să se facă în continuare pentru a accelera, considerabil, asimilarea mijloacelor acordate de partenerii externi pentru reabilitarea infrastructurii rutiere autohtone.

Principala și cea mai mare problemă este lipsa de progres, care a devenit endemică și este caracteristică pentru majoritatea companiilor străine care implementează contracte de reabilitare a drumurilor. Deși cauzele unei rate de progres insuficiente sunt multe, toate acestea pot fi reduse la managementul extrem de prost din partea beneficiarului.

O să dau dreptate cetățenilor atunci când aceștia se întreabă de ce o companie angajată în 2012 să reabiliteze, un drum național, în timp de 2 ani, nici după 5 ani de implementare a contractului nu reuște să o facă? De ce beneficiarul a admis ca în detrimentul interesului său, în detrimentul bugetului public și al utilizatorilor drumurilor să continue să se afle pe șantier un astfel de antreprenor.

Tocmai lipsa unui management adecvat al acestor proiecte a și dus la răspândirea acestei atitudini și către alți contractori, care au înțeles că beneficiarul nu este determinat să întreprindă careva măsuri și tolerează întârzieri care depășesc, cu mult, limita întârzierilor pentru care se pot aplica penalități. Mai mult chiar, beneficiarul nu numai că nu a întreprins nimic, dar a mai și acționat împotriva propriilor sale interese, crescându-și exponențial riscul. Voi menționa doar câteva situații care ilustrează elocvent problemele manageriale la care mă refer.

Astfel, pentru două contracte cu compania Evrascon, beneficiarul, reprezentat de administratorul Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, a permis emiterea notificărilor de începere a lucrărilor cu încălcarea prevederilor contractului, fără să fi transmis în posesia antreprenorului șantierul. Protocolul de transmitere a șantierului fiind remis antreprenorului cu 4 luni după emiterea notei de începere a lucrărilor și nu înainte de emiterea notei, așa cum prevede contractul. Astfel, urmare a acestor acțiuni Administratorul ASD, Gheorghe Curmei a făcut imposibilă încasarea de către beneficiar a penalităților de întârziere calculate, aferente acestor 4 luni.

Pentru compania PA&Co, beneficiarul este expus prin faptul că administratorul Curmei, nu a încasat contravaloarea garanției de avans pentru 2 din cele 3 contracte de reabilitare a drumului expres M3.  Astfel, dacă contractorul nu va finaliza lucrările și va trebui să reziliem contractele atunci expunerea beneficiarului depășește suma de 1 mil.  euro.

Managementul prost al beneficiarului nu se rezumă aici. Este de menționat că aceeași situație de delăsare era și în raport cu inginerii supervizori care monitorizează implementarea contractelor. Controlul asupra acestor ingineri, din partea beneficiarului, era aproape inexistent. Inginerii nu furnizau nici pe departe servicii pe care s-au angajat să le presteze beneficiarilor. Aceștia nu erau verificați cu lunile, iar rapoartele lor erau acceptate fără comentarii, chiar dacă în loc să apere poziția beneficiarului, o prejudiciau ireversibil. Cu toate acestea salariile de zeci de mii de euro se achitau fără ezitare.

În afară de asta beneficiarul nici nu își soluționa propriile probleme pe care avea obligația să le soluționeze pentru a permite elimina la maxim a riscului de de înaintare a revendicărilor din partea antreprenorilor. Până astăzi unii antreprenori pretind că nu  pot lucra din cauza că motivelor imputabile beneficiarului.

Pentru a remedia problema managementului prost care a dus la contaminarea tuturor contractelor de reabilitare a drumurilor naționale și la lipsa de progres, pe parcursul a ultimilor 16 luni am întreprins o serie de acțiuni, printre acestea se numără:

 • Demiterea Directorului Administrației de Stat a Drumurilor Gheorghe Curmei și remiterea materialelor către CNA. (Dl. Curmei a contestat ordinul de demitere în instanță. Atât prima instanță, cât și Curtea de Apel Chișinău au respins cererea Domnului Curmei de anulare a ordinului de eliberare din funcție).

 • Elaborarea și aprobarea Regulamentului pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Director.

 • Demararea concursului public pentru ocuparea funcției de director al Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

 • Întărirea capacităților de implementare a proiectelor de reabilitare a drumurilor din mijloacele Instituțiilor Financiare Internaționale prin aprobarea noii structuri organizatorice și a regulamentului de ocupare a funcțiilor vacante doar prin concurs.

 • Ridicarea profesionalismului în rândul angajaților Unității de Implementare a Proiectelor prin perfecționarea angajaților.

 • Organizarea săptămânală a ședințelor de raportare cu inginerii.

 • Substituirea inginerilor supervizori care nu furnizau servicii de calitate și care nu acționau în cel mai bun interes al beneficiarului

 • Sistarea plăților către inginerii care au afectat poziția beneficiarului și nu își respectă angajamentele asumate.

 • Inspectarea săptămânală a șantierelor cu completarea tabelului neconformităților și a problemelor depistate cu înaintarea acestor spre remediere imediată inginerilor și contractorilor.

 • Înaintarea notificărilor de reziliere către antreprenorii cu probleme majore în implementarea contractelor.

 • Elaborarea planurilor de acțiuni semnate de beneficiar, contractor și inginer pentru accelerarea progresului în implementarea contractelor de reabilitare a drumurilor naționale.

 • Inițierea rezilierii contractorilor iremediabile, proces care va continua și va fi aplicat în raport cu toți contractorii care nu vor livra rezultate în conformitate cu angajamentele asumate.


Țin să menționez că problema implementării proaste a contractelor de reabilitare a infrastructurii rutiere a fost, pentru prima dată, abordată în modul cuvenit de Președintele Comitetului de Supraveghere în Domeniul Drumurilor și a Căii Ferate, dl. Pavel Filip. Până la domnia sa, nici unul din Prim-miniștri nu au venit să se implice personal la soluționarea problemelor legate de asimilarea proastă a banilor pentru finanțarea reabilitării drumurilor naționale.

Astfel, în cadrul Consiliul de Supraveghere din Decembrie 2016, domnia sa a dispus identificarea constrângerilor care limitează progresul în implementarea contractelor de reabilitare a infrastructurii cu finanțare externă, iar în data de 28 Februarie 2017 Dl. Prim-ministru a convocat o nouă ședință dedicată acestui subiect în care a audiat rezultatele analizei efectuate. Urmare a acestei ședințe și a corespondenței ulterioare au fost date indicații către instituțiile vizate să se identifice soluții pentru eliminare constrângerilor depistate și accelerarea imediată a implementării contractelor de reabilitare a drumurilor naționale.

În lunile imediat următoare, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Administrația de Stat a Drumurilor, vor implementa un plan de măsuri care țintesc exact problemele care afectează reabilitarea din surse externe a drumurilor naționale.

Pe lângă asta, începând cu luna aprilie 2017, MTID va raporta, public, pe pagina web a instituției și a Administrației de Stat a Drumurilor, modul de implementare a Planurilor de Acțiuni semnate cu antreprenorii și inginerii supervizori. În aceste rapoarte publice măsurile nerealizate vor fi colorate în roșu, iar angajamentele asumate și realizate vor fi colorate în verde, astfel încât va fi foarte evident care dintre părți afectează implementarea acestor proiecte.

În consecință, vreau să vin și cu un mesaj către antreprenorii străini, care implementează, în Republica Moldova, contracte de reabilitare a infrastructurii – Guvernul Republicii Moldova nu va mai tolera lipsa de progres pe șantier. Antreprenorii care nu livrează rezultate în conformitate cu angajamentele asumate vor fi reziliați fără ezitare. Contractorii care cred că vor continua să lucreze așa cum au făcut-o până în prezent sunt îndemnați să plece de bună voie.

Începând cu 2017 prioritatea nr. 1 a MTID este implementarea proiectelor de infrastructură. Vă asigur, Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor vor avea toleranță zero față de toți antreprenorii care nu își respectă angajamentele asumate în contract.

 

 

 

 
Share Button