Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

PL cere comisie de anchetă pe numele lui O. Reidman

16.07.2015
Share Button
După ce am obosit să tot caut materialele documentare și Raportul Comisiei de anchetă pentru modul de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la BEM și situația din domeniul financiar din Republica Moldova, prezidate de O. Reidman și când deja efectuasem demersuri către toate instituțiile statului, la începutul lunii mai am fost informat că materialele documentare și Raportul Comisiei de anchetă au fost depuse spre depozitare, de către O.Reidman, în Arhiva Parlamentului.

În aceeași zi am mers să verific în ce măsură Raportul Comisiei de anchetă Reidman coincide cu varianta raportului care a fost plasată pe pagina web a Parlamentului și publicat în mai multe surse media, în vara anului 2013.

Mare mi-a fost mirarea să aflu că Raportul transmis spre depozitare de către O. Reidma era identic cu varianta publicată în mass-media, în 2013.

Am fost surprins pentru că originalul Raportului Comisiei de anchetă pentru modul de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la BEM și situația din domeniul financiar din Republica Moldovaprezidate de O. Reidman, nu are pe el nici o semnătură și nici o anexă, iar conținutul acestuia este extrem de superficial încât poate fi suspectată intenția autorului acestui Raport de a ascunde situația reală de la această bancă.

Date fiind aceste circumstanțe, mi-am propus să consult și celelalte materiale documentare ale Comisiei, dar, ca să vezi, la câteva zile după depozitare, materialele documentare ale Comsiei de anchetă prezidate de O. Reidman, au fost ridicate de Procuratură.

Astfel, am formulat câteva demersuri către Procurorul General, prin care am cerut să mi se asigure accesul la materialele documentare ale Comisiei lui O. Reidman, dat fiind faptul că ridicând aceste materiale din Arhiva Parlamentului, angajații Procuraturii Generale nu au lăsat nici o copie a acestora. A doua solicitare a mea, adresată Procuraturii Generale, a fost să se verifice în ce măsură Raportul prezentat spre depozitare în Arhiva Parlamentului, coincide cu informațiile și materialele documentare prezentate în Comisie.

Țin să menționez, că nici până în prezent, nu mi s-a acordat dreptul de a consulta aceste materiale și nu am primit un răspuns referitor la faptul dacă Raportul Comisiei de anchetă prezidate de O. Reidman reflecta situația reală de la BEM, din acea perioadă.

În cadrul Comisiei de anchetă BEM din 2015, am contestat integritatea membrilor acesteia și în special a domnului O. Reidman, care, pe lângă cele enumerate mai sus a depus la Curtea Constituțională, în data de 30 august 2012, o sesizare prin care contestă dreptul statului de a deține 56% din acțiuni la BEM, și tot O. Reidman a fost cel care în data de 20 iunie 2005, prin scrisoarea secretă adresată Președintelui V. Voronin, cere operarea unor modificări legislative majore, care aveau menirea să slăbească, considerabil securitatea financiar-bancară din Republica Moldova.

Cumulul acestor factori mă face să cred că O. Reidman a tăinuit intenționat materialele documentare și Raportul Comisiei de anchetă pe care a prezidat-o.

Dat fiind faptul că aceste materiale au apărut în Arhiva Parlamentului doar sub presiune, este absolut justificată intenția deputaților de a afla:
  • Cauzele neprezentării, în termen, pentru depozitare, în Arhiva Parlamentului a materialelor documentare și al Raportului Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de economii” S.A. și a situației din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova, condusă de deputatul Oleg Reidman.
  • Integritatea și autenticitatea materialelor prezentate pentru depozitare și confirmate prin actul de predare primire în sectorul Arhiva Parlamentului din 27.04.2015.
  • Locului de păstrare ale materialelor documentare și al Raportului Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de economii” S.A. și a situației din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova, până la momentul depozitării acestora în sectorul Arhiva Parlamentului.
Din circumstanțele relatate mai sus, constat că singura șansă de a afla adevărul este această Comisie de anchetă pentru investigarea cauzelor neprezentării, în termen, pentru depozitare în arhiva parlamentului ale tuturor materialelor documentare și al Raportului Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de economii” S.A. și a situației din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova, condusă de deputatul Oleg Reidman, identificarea autenticității și integrității materialelor transmise spre depozitare în Arhiva Parlamentului, în data de 27.04.2015 și elaborarea propunerilor pentru neadmiterea unor situații similare pe viitor.


Proiectul de hotărâre înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova îl găsiți mai jos
Share Button