Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE CHIAR ȘI ÎN CAZUL LUI CHIRONDA!

07.09.2016
Share Button

Colegul meu de partid, deputatul PL, Ștefan Vlas a adresat o scrisoare către Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova, Procuratura  Generală a Republicii Moldova și cetățeanului Victor Chironda. Scrisoarea, care aduce lumină asupra intereselor reale ale unuia dintre personajele care se prezintă a fi mare luptător cu corupția, de fapt aduce claritate  vizavi de cine este acest om în realitate.


Trăim într-o țară liberă și fiecare are dreptul să se exprime. Totuși, înainte de a vă aventura în ceva, Dle. Chironda, asigurați-vă că chiar nu aveți ce ascunde! Or, scrisoarea de mai jos, pe care o public integral, ne spune cu totul altceva.
********


În atenția Guvernului România;


În atenția Guvernului Republicii Moldova;


Procuraturii Generale a Republicii Moldova.


Scrisoare deschisă adresată cetățeanului Victor Chironda. 


Pentru a nu fi învinuiți că pretindem la datele cuiva cu caracter personal, ne vom baza numai pe informația disponibilă public.


Să pornim de la structura Fondului de Investiții Sociale din Moldova (în continuare FISM):
  1. Cităm pagina cu cadrul juridic (http://fism.gov.md/ro/content/cadrul-juridic) – Fondul este o organizație publică autonomă, necomercială și non-profit, creat prin Hotărârea Guvernului nr. 468 din 19.05.1997. FISM-ul se conduce de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Statut, Manualul Operaţional si acordurile cu donatorii. FISM-ul se subordonează Guvernului Moldova și este administrat de Consiliul Naţional de Administrare (compus din Miniștri și reprezentanți ai instituțiilor donatoare), condus de prim-ministrul RM.


Afirmația din Facebook a dlui Victor Chironda precum că lucrează la Proiect este FALSĂ.
  1. Tot lucrătorii FISM-ului sunt angajați în baza contractelor pentru prestarea serviciilor de consultanță (a se citi contracte de muncă). Nu face excepție nici contractul femeii de serviciu! În fiecare contract este inclus următorul punct: 8. Neangajarea Consultantului în anumite Activităţi. Consultantul este de acord ca pe durata Contractului şi după expirarea lui, Consultantul şi orice persoană asociată cu Consultantul, nu vor efectua livrări de bunuri, nu vor presta servicii (în afară de Serviciile menționate în Contract şi orice prelungire a acestora) în cadrul oricărui proiect ce ar rezulta din aceste Servicii sau ar fi strâns legate de ele.  Pe durata Contractului, Consultantul nu se va implica personal şi nu va implica Beneficiarul în careva acţiuni politice.


Afirmația FISM-ului precum că d-nul Victor Chironda a fost contractat în bază de contract de prestări servicii, în calitate de consultant/specialist în comunicare, fără încheierea unui contract individual de muncă cu acesta – este FALS. Textul contractului lui Victor Chironda este exact ca și la tot staff-ul FISM-ului numai că, cu titlu de excepție, din acest contract a fost în mod expres radiată clauza „Pe durata Contractului, Consultantul nu se va implica personal şi nu va implica Beneficiarul în careva acţiuni politice”. Totodată, e de menționat că fotografia lui Victor Chironda lipsește intenționat, de pe site-ul oficial al FISM-ului:http://fism.gov.md/ro/profiles/team .
Astfel, apare întrebarea: „De ce te ascunzi dle Victor Chironda? Presa demult cunoaște că ești angajat la FISM! (vezi articolul http://curentul.md/…/cum-sunt-valorificate-cele-20-milioane… 
  1. Ce ține de graficul zilnic de activitate a dlui Victor Chironda la FISM. În contract este stipulat că:


Plata pentru Serviciile prestate conform „Anexei A” se va efectua reieșind din suma stabilită de XXX, calculată pentru 5 zile lucrătoare pe săptămână şi 8 ore lucrătoare pe zi.


Ținând cont de faptul că până în prezent Victor Chironda a ridicat lunar salariul integral, presupunem că dânsul s-a dedicat activității sale la FISM a câte 8 ore/zi. O privire rapidă pe pagina sa de Facebook demonstrează că, în timpul serviciului la FISM (de la 9:00 până la 18:00) acesta posta, în mod regulat, articole cu tentă politică și participa la diverse acțiuni cu același specific.


Conform Manualului Administrativ al FISM-ului (parte componentă a Manualului Operațional) http://fism.gov.md/…/12_msif_2_-_administrative_handbook.pdf la pagina 15 este menționat:
MSIF is required to perform a public service. Its employees are accordingly under obligation to observe confidentiality, impartiality and discipline similar to the requirement of civil servants. Employees may not engage in political propaganda. MSIF employees are expected to observe strict impartialityse. (traducere în română: FISM este obligat să presteze servicii publice. Astfel, angajații sunt obligați să respecte principiile confidențialității , imparțialității și disciplina, similare cu cele a funcționarilor publici. Angajații nu se vor implica personal în careva acţiuni politice. Angajații obligă să respecte principiul imparțialității.).
  1. În aceeași ordine de idei constatăm că în august 2015 (cu câteva luni mai târziu după angajarea lui Victor Chironda) FISM-ul a angajat ADIȚIONAL compania de comunicare „Fabrica de Imagine”. Conform articolului postat pe site-ul companieihttp://fabricadeimagine.md/…/comunicare-strategica-pentru-…/observăm că, citez „Fabrica de imagine a început colaborarea cu Fondul de Investiţii Sociale din Moldova în luna august 2015, fiind selectată în urma unui concurs organizat de instituţie. FISM a solicitat de la noi servicii de comunicare ce ar ajuta la promovarea rezultatelor Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova.”.


Nu negăm necesitatea acțiunilor de vizibilitate pentru a promova rezultatele ajutorului generos acordat de Guvernul României către Guvernului Republicii Moldova pentru renovarea grădinițelor, dar, culmea este că FISM-ul a angajat o persoană fizică (consultant) și o companie, tot de consultanță, pentru executarea unuia și aceluiași volum de lucru! Costul serviciilor de comunicare prestate de „Fabrica de Imagine” în anul 2015 a fost de peste 500 000 MDL. Or, de banii aceștia se mai renovau 2 grupe pentru preșcolari, nu?


Pe această cale sensibilizăm opinia publică și sesizăm Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova, Ambasada României din Republica Moldova dar și Direcția Națională Anticorupție din România și solicităm să fie verificate modalitățile de angajare a prestatorilor serviciilor de comunicare în cadrul FISM-ului, Termenii de Referință a acestora și modul de utilizare a banilor publici, colectați de contribuabilii din România, din contul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova.
  1. În urma mai multor informații parvenite, dar și din surse mass-media, despre procedurile nu tocmai „curate” de procurare, angajare și activitate a unor persoane din cadrul FISM-ului, deputatul Ștefan Vlas a solicitat oficial, prin căile legale, informații privind aceste fapte. Astfel, reliefăm că, scopul solicitării nu a fost de a intimida o atare persoană, dar de a elucida modalitățile de utilizare a resurselor financiare acordate de țările donatoare cu scopul de a contribui la implementarea Strategiilor Naționale de Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităților sărace şi a instituțiilor lor în gestionarea necesităților prioritare de dezvoltare. Or, supra am relatat despre angajarea de către FISM, din banii donatorilor, a mai multe persoane (fizică – Victor Chironda/juridică – compania de consultanță „Fabrica de imagine”) pentru prestarea serviciilor de comunicare.  1. Constatăm că, subiectul respectiv, mai ales în mediul online, este tratat superficial, având o tentă de victimizare a dlui Victor Chironda, cu scopul de a distorsiona opinia publică, în consecință cei interesați de subiect axându-se pe „senzațional/șocant”, în detrimentul „gravității ilegalităților”.


De asemenea, atragem atenția la faptul că domnul Victor Chironda a publicat primul corespondența dintre domnul deputat Ștefan Vlas și FISM. Or, dânsul (V. Chironda) se bazează pe principiul „cea mai bună apărare este atacul”, însă prostia nu trebuie folosită ca armă.


Totodată, apare întrebarea cum d-nul V. Chironda a făcut rost de corespondența menționată supra și dacă a fost sau nu încălcată norma din art. 30 (secretul corespondenței) din Constituția Republicii Moldova?


P.S.: Semnarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României reprezintă realizarea din anul 2010 a domnilor președinți Mihai Ghimpu și Trăian Băsescu. În albumul publicat recent de „Fabrica de Imagine” (vezi link mai sus) veți observa că logo-ul Guvernului Republicii Moldova se află tocmai pe ultima pagină, toate meritele fiindu-i atribuite d-lui Mircea Eșanu, exponent al PLDM, mai recent, al PPEM.

Share Button