Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

Agenția Națională pentru Reglementarea Hoțiilor în Energetică!

25.07.2015
Share Button

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este o instituție sub control parlamentar. Astfel, ANRE raportează anual Comisiei Economie Buget și Finanțe, și în ultimă instanță, Plenului Parlamentului rezultatele activității sale. Luând act de raportul ANRE Parlamentul emite o Hotărâre prin care i-a act și pune pe seama Agenției mai multe sarcini pe care aceasta trebuie să le îndeplinească.


Astfel, atunci când în luna Iunie, în Comisie au fost audiate Rapoartele ANRE pentru anii 2013 și 2014, am reproșat directorului S. Ciobanu calitatea raportului prezentat, care era aidoma unei compuneri pe temă liberă, i-am reproșat lipsa de obiective și sarcini concrete stabilite și realizate de Agenție. Am insistat asupra inițierii unor dezbateri publice pe problema tarifelor la energia electrică și gazele naturale. Am venit și cu amendamente la proiectul de Hotărâre pe raportul ANRE, prin care am solicitat să fie introduse mai multe articole care se refereau la inițierea de către Agenție a auditurilor financiare și tehnice la agenții economici reglementați, am cerut ANRE-ului să penalizeze, prin diminuarea tarifului, compania RED Gas Natural Fenosa, pentru neîndeplinirea prescripțiilor înaintate de Inspectoratul Energetic de Stat și pentru indicatorii SAIDI care depășesc cu mult normele stabilite.


Țin să vă comunic, că aceste amendamente nu au fost susținute de colegii din Comisie, fapt ce ridică semne de întrebare referitoare la interesul cui îl protejează acești onorabili deputați?


De aceea, în ședința din Plenul Parlamentului, din data de 10 iulie 2015 am insistat să se supună votului amendamentul la proiectul de Hotărâre a Parlamentului cu privire la raportul ANRE, prin care am cerut ca Agenția să demareze controlul agenților economici reglementați, cu participarea reprezentanților ONG-urilor de profil, ai societății civile și reprezentanții Inspectoratului Energetic de Stat, iar Conform art. 14 al Legii nr. 124 din 23.12.2009, cu privire la energia electrică, după finalizarea acestui control să organizeze dezbateri publice, în cadrul cărora să prezinte rapoartele controalelor efectuate. Prin intermediul acestor controale ANRE va asigura realizarea prevederilor punctului 9, litera i) a Hotărârii Parlamentului nr. 238 din 26.10.2012, conform căruia ANRE supraveghează respectarea principiului „eficienţă maximă la costuri minime” de către întreprinderile din sectorul energetic la calculul tarifelor pentru activităţile reglementate şi prezentarea spre aprobare a acestora.


Din păcate, din lipsă de cvorum, votul asupra acestui amendament a fost amânat, iar în consecință avem tarife majorate prin mimarea unor consultări publice.


În mod normal, niște consultări publice adevărate sunt de durată, părților interesate li se prezintă argumentele, calculele efectuate de companii, de Agenția de Reglementare, după care se anunță o nouă dată la care reprezentanții societății civile, experții, ANRE și furnizorii se mai întâlnesc o dată și dezbat cuantumul tarifului nou, deja cu deplină cunoaștere de cauză și a poziției tuturor părților participante la acest proces. Urmare a acestor consultări ANRE stabilește un tarif, care este argumentat, inclusiv științific.


În contextul în care noi am avut un adevărat ”maraton” de consultări, iar tarifele au fost aprobate la miezul nopții, este absolut evidentă mimarea de către ANRE a consultărilor publice, cu scopul de a ajuta agenții reglementați să-și mărească tarifele. De ce a fost nevoie de atâta grabă? Sau poate avem de aface cu un plan regizat și bine gândit, astfel încât în lipsa unui Guvern să se grăbească procesul de majorare a tarifelor pentru agenții reglementați cărora li se face lobby? Și dacă pentru Fenosa și Moldova Gaz au fost acceptate tarife mai mari, atunci de ce pentru apă canal, care utilizează energia electrică pentru a pompa apa prin conducte nu a fost acceptată majorarea tarifului? Ce Apă Canal nu are lobiști la ANRE?


În aceste circumstanțe, apare întrebarea cine apără interesele consumatorului? Care nu doar că a fost nedreptățit dar a și fost lipsit de orice posibilitate de a se apăra. Agenția, care era obligată să verifice în ce măsură costurile imputate de agenții reglementați sunt fundamentate și obiective, costuri care sunt ulterior incluse în tarif. ANRE n-a efectuat nici un control financiar sau tehnic ca să stabilească adevăratele costuri de operare ale Gas Natural Fenosa și Moldova-Gaz, iar în consecință cetățenilor li se cere să suporte povara unui management neperformant sau poate chiar defectuos, în condiția în care, majoritatea consumatorilor de energie și gaze naturale de-abia dacă mai au de pâine!


În interesul cetățenilor este ca ANRE să efectueze controale la agenții economici reglementați pentru a determina corectitudinea costurilor imputate în tarif, tot în interesul cetățenilor este ca Curtea de Conturi, la rândul său, să facă un audit la ANRE pentru a determina modul în care sunt gestionați banii publici și fondurile speciale ale instituției. Cu toate acestea, la cererea Curții de Conturi de a demara un audit, ANRE a refuzat să se supună, ba chiar a atacat în instanță decizia Curții de Conturi, contestând dreptul acestei instituții de a audita Agenția.


Astfel, împreună cu colegii din fracțiune, am luat decizia să nu votăm bugetul ANRE și să solicităm și celorlalți deputați să facă același lucru până când Curtea de Conturi nu va efectua auditul Agenției. 


Toate argumentele expuse mă fac să suspectez o complicitate între ANRE, agenții reglementați și unii politicieni, dar vreau să se cunoască că noi, deputații din fracțiunea Partidului Liberal vom continua să exercităm presiune în Comisii, de la tribuna Parlamentului, pe toate căile posibile pentru ca cetățeanului să i se facă dreptate! 
Share Button