Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

Impozitul pe autovehicul trebuie să fie utilizat doar pentru drumuri, iar fondul rutier trebuie să fie în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova față de partenerii externi!

13.03.2016
Share Button
Proiectul de politică bugetar-fiscală, discutat sâmbătă 12.03.2016, în Guvern, vine cu modificări la legislația fiscală, care afectează grav sursele de constituire a fondului rutier.

Propunerea de introducere, din 2017 a impozitului pe autovehicul și anularea taxei de folosire a drumurilor, vor determina un deficit de acumulări la fondul rutier și asta în condiția în care, conform legii fondului rutier, care are drept destinație: ”întreținerea, reparaţia şi reconstrucţia drumurilor publice naţionale locale, comunale şi a străzilor”.

Țin să amintesc despre angajamentele asumate de Republica Moldova, în partea ce ține de mărimea fondului rutier, indicate expres, în acordul internațional dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și în Strategia de Transport și Logistică pentru anii 2013-2022.

Astfel, conform acestor documente, mărimea fondului rutier, în anul 2016, trebuie să constituie 1650 milioane lei, și să crească, treptat, până la 2920 milioane lei, în anul 2022. Instituțiile financiare Internaționale investesc în reabilitarea drumurilor naționale, cu condiția ca acestea să fie, cel puțin, întreținute corespunzător, iar prin modificările operate la rectificarea bugetului în anul 2015 și modificările propuse în proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2016, noi nu vom mai putea întreține, în stare satisfăcătoare, drumurile reabilitate și reparate cu atât efort fapt ce poate duce la pierderea finanțării externe pentru reabilitarea infrastructurii naționale.

Cetățenii Republicii Moldova plătesc, foarte mult, în speranța că vor avea drumuri bune, într-o zi, iar prin modificările care se propun se năruie și această speranță care a mai rămas.

Conform actualei propuneri de modificare a legislației fiscale nu este analizat impactul înlocuirii taxei de folosire a drumurilor cu impozitul pe autovehicul, ce va deveni un venit general al administrației publice locale, care va putea fi cheltuit pentru orice altă necesitate în afară de drumuri și străzi.

Astfel, pentru ca acest impozit să fie utilizat după destinație, trebuie specificat, expres, că impozitului pe autovehicule poate fi utilizat doar pentru întreținrea reparația și construcția drumurilor și străzilor.

În același timp, încasarea impozitului pe autovehicul după adresa de domiciliu a contribuabilului, adică după același mecanism ca și impozitul pe imobile, va condiționa o inechitate și dezechilibre majore între regiuni cu un număr diferit de unități de transport înmatriculate, dar cu o infrastructură rutieră și populație comparabile.

Joi, în data de 10 martie, în cadrul Consiliului Național de Dezvoltare Regională, împreună cu mai mulți colegi miniștri, am aprobat Strategia de Dezvoltare Regională pentru 2016-2020. Principiul de bază al acestei strategii oscilează în jurul conceptului de dezvoltare echilibrată, iar modificările propuse spre operare, la legislația fiscală, referitoare la încasarea impozitului pe autovehicul este în contradicție cu acest principiu.

Țin să menționez că au avut loc discuții publice pe marginea proiectului propunerilor de politică bugetar-fiscală și proiectul de eficientizare a întreținerii drumurilor locale, acesta din urmă fiind avizat pozitiv atât de MTID cât și de Patronate, Sindicate și APL II, în aceste circumstanțe, este foarte greu de înțeles insistența cu care, în actuala politică bugetar-fiscală, se promovează un concept ”crud” și purtător de riscuri precum impozitul pe autovehicule, cu toate acestea ministerul nu este împotriva acestui impozit, MTID este pentru o definitivare clară a acestui concept, cu înțelegerea tuturor riscurilor ce pot surveni și găsirea surselor suplimentare pentru completarea deficitului creat.

În ceea ce ține de majorarea taxei vinietei, am propus, în ședința de Guvern, să se aplice mecanismul propus în proiectul de politici publice, elaborat în cadrul Ministerului Transporturilor, care, spre deosebire de propunerea Ministerului Finanțelor, prevede o majorare a vinietei doar după 180 de zile aflate, cumulativ, pe teritoriul Republicii Moldova, a unității de transport înmatriculată în afara țării.

Propunerea MTID, referitoare la taxa vinietei vine în susținerea cetățenilor Republicii Moldova, care muncesc peste hotarele ei și vin de sărbători acasă.

Aceste aspecte reprezintă doar câteva dintre problemele pe care le creează modificările operate la politica bugetar-fiscală pentru anul 2016 și expuse în cele trei avize ale MTID, remise Ministerului Finanțelor, dar de care, din păcate, nu s-a ținut cont.

În consecință, am insistat, în cadrul ședinței de Guvern, asupra necesității de a îmbunătăți aceste modificări la legislația fiscală, înainte ca acest proiect de lege ”cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” să ajungă în Parlament.

Împreună cu echipa ministerială voi continua să lupt, pentru ca taxele pentru folosirea drumurilor, achitate de cetățenii Republicii Moldova,  să fie utilizate pentru construcția și reabilitarea acestor drumuri care, trebuie să fie reparate o dată și o dată!
Share Button