Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

Zinaida Grecianîi a mințit atunci când a negat implicarea soțului său în compania „Alsvit-print” SRL!

06.02.2023
Share Button

Ieri, în cadrul emisiunii Interpol, Zinaida Grecianîi a mințit o țară întreagă. Cea mai mare parte a discursului său de aseară a fost o minciună. Am rămas fără cuvinte de obrăznicia cu care nega implicarea în crimele comise de ea și apropiații săi.

Țin să menționez, că la insistența Nataliei Morari, gazda emisiunii Interpol din 25.05.2015, doamna Grecianîi a fost forțată să recunoască că soțul ei Alexei, pe lângă faptul că a fost unul din directorii fabricii de vinuri din Cojușna, a fost și unul din cei 5 membri ai Consiliului de Administrare al acestei întreprinderi. Cu toate acestea, doamna Zinaida Grecianîi continua să o apostrofeze pe Natalia Morari întrebând și ce dacă a fost membru al acestui Consiliu de Administrație, ce putea el decide?

Vrem să amintim doamnei Grecianîi că Consiliul de Administrație este organul decizional care a hotărât contractarea creditelor de la BEM, în perioada în care Zinaida Grecianîii era Prim-Viceprim-Ministru și ulterior Prim-Ministru al Republicii Moldova. Amintim doamnei Grecianîi că înainte să devină Prim-Ministru, dumneaei a fost  Ministru al Finanțelor, minister care numește reprezentanții statului în Consiliul de Administrație al BEM, organ decizional suprem în cadrul băncii. În aceste circumstanțe, doamna Primi-Ministru putea influența, foarte ușor, orice decizie de creditare a Băncii de Economii.

Astfel, în această perioadă, fabrica de vinuri din Cojușna a beneficiat de credite de la BEM, consemnate prin contractele de credit nr. 06-06/1/100, din 13.07.2007, nr. 06-06/1/116, din 13.08.2007, nr. 06-06/1/65, din 16.05.2008, nr. 06-06/1/76, din 04.06.2008, credite de peste 1,6 milioane de euro și 500 000 dolari SUA, nerambursate de companie și consemnate și în Procesul Verbal al ședinței Consiliului Direcorilor al S.A. Fabrica de Vin Cojușna, din 18 februarie 2009.

După faliment, activele fabricii de vinuri din Cojușna intră în posesia companiei „Alsvit-print” SRL, care contractează, în data de 04.03.2011, un credit, în mărime de 39 milioane lei (aproximativ 3,26 milioane USD), de la BEM, gajând cu vinuri și plantații viticole, care la acel moment de embargou comercial instituit de Federația Rusă pentru vinurile moldovenești, nu aveau nici o valoare, cu toate acestea, în contractul de credit ele sunt reflectate la o valoarea cumulată de peste 41,9 milioane lei.

În data de 07.04.2011 „Alsvit-print” SRL devine „Alsvit-vin” SRL, al cărui proprietar rămâne a fi Handows  Trading Limited, cu sediul în Ciprul.

Mai jos prezentăm documente care atestă faptul că din 900 de acțiuni ale companiei Handows Trading Limited, 449 erau deținute de soțul doamnei Zinaida Grecianîi, Alexei Grecianîi, care, în data de 13 ianuarie 2011, cedează dreptul său asupra acțiunilor, printr-un contract de tip „Trust Deed”, iar peste 5 zile „Oxford tax solutions” confirmă rezilierea contractului de cesiune și reintrarea în posesia acțiunilor a domnului Grecianîi.
Încă la 3 septembrie 2009, cotidianul Timpul scria despre creditele de peste 700 milioane de dolari contractate de fabrica de vinuri din Cojușna, de la BERD, prin „Vininvest”, pe care întreprinderea nu le-a mai rambursat, astfel prejudiciind bugetul statului. Tot din această publicație aflăm cum directorul și președintele Consilului de Adminstrație al fabricii din Cojușna, Vladimir Nadiojkin, tot el ulterior director „Alsvit-print”, îl acoperă pe Alexei Grecianîi zicând că: „Lucrează sărmanul în murdărie pana la coate, își îndeplinește toate obligațiunile și își primește leafa. Întrebați pe oricine și vă va spune ca muncește în fiecare zi ca un blestemat, sta aici zi și noapte și are grija de tractoare”, aceste declarații veneau în contradicție cu afirmațiile portarului fabricii din Cojușna care afirma că nu l-a mai văzut pe Grecianîi de mai bine de un an.


Din același articol aflăm că tot satul Cojușna era la curent că fabrica îi aparținea Zinaidei Grecianîi, chiar dacă în documente aceasta nu figura în calitate de proprietar.


Cu toate acestea, în data de 25.05.2015, în cadrul emisiunii Interpol, Zinaida Grecianîi neagă orice acuzație și minte telespectatorii de o manieră profesionistă.


Domna Zinaida Grecianîi a menționat că se consideră specialist și nu politician, o să-i dau dreptate este specialist, dar nu în finanțe publice, ci în minciuni spuse în public, fără rușine și fără scrupule!Iată cum vrea această doamnă să câștige primăria - prin minciună!
Varianta integrală a documentelor se anexează. 
Share Button