Iurie Chirinciuc

Tinerii și Diaspora

vor salva                    

Neamul și Țara !

O nouă crimă împotriva cetățenilor Republicii Moldova!

06.02.2023
Share Button

Joi, 28 mai 2015, Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul de lege nr. 222, pentru modificarea și completarea legii cu privire la societățile pe acțiuni din 2 aprilie 1997.


Drept prim argument, invocat de autorii acestui proiect de lege, identificăm - necesitatea creșterii nivelului de protejare a investițiilor, or, anume la acest capitol, Republica Moldova are cele mai mari carențe.


În această ordine de idei, Republica Moldova deține locul 80, în clasamentul Băncii Mondiale, Doing Business, la 28 de poziții în urma României, care deține locul 52 în acest clasament.

Nu înțeleg, cum este posibil să afirmi, că elaborezi un proiect de lege ce are drept scop protejarea investițiilor, dar în realitate, să procedezi exact invers?


Prin această lege, se creează noi premise de preluare a controlului asupra Societăților pe acțiuni, în timp ce vechile probleme, rămân, în continuare, nesoluționate.


Monstruoasa coaliție susține, că acest Proiect de lege va crește protecția investițiilor, dar modificările operate în legea societăților pe acțiuni, au drept scop intimidarea acționarilor minoritari, care în cazul dacă vor sesiza niște ilegalități în cadrul societății pe acțiuni, se vor teme să se adreseze organelor competente pentru a denunța diferite ilegalități. Asta pe motiv că pe viitor ei vor putea fi impuși să achite prejudicii materiale societății pe acțiuni și celorlalți acționari, dacă instanța decide că sesizările acționarilor minoritari sunt neîntemeiate. Știind la cheremul cui este justiția moldovenească putem să ne dăm seama, cu ușurință, că acționarii minoritari vor fi intimidați și va crește riscul preluării investițiilor efectuate de aceștia.


Prin votul deputaților PD, PLD și PCRM s-au modificat condițiile referitoare la adunările generale repetate, care urmează să devină deliberative, chiar dacă la acestea participă acționari care dețin numai 15% din acțiunile cu drept de vot. Pentru comparație, în România Adunarea generală extraordinară repetată, se consideră deliberativă, doar în cazul în care la ea participă acționari, ce dețin minim 50% din dreptul de vot, iar deciziile sunt luate cu votul unui număr de acționari, care dețin cel puțin o treime din capitalul social.


O altă modificare, ce poate periclita siguranța investițiilor în valorile mobiliare autohtone, ține de acțiunile preferențiale. Astfel, deținătorii de acțiuni preferențiale vor putea să primească și dividende, în mărime de până la 99%, dar în același timp să li se acorde și dreptul de vot în Adunarea generală a acționarilor.


În aceste circumstanțe chiar nu pot înțelege, de ce se aplică dublele standarde? De ce, dividendele obținute de cei care sunt acționari, în baza bonurilor patrimoniale, nu sunt achitate cu anii, ci sunt transferate la venitul societății, fără a mai putea fi revendicate, în timp ce alți acționari vor primi și dividende și drept de vot, cu acțiuni care nu conferă acest drept?


Invocându-se argumentul costurilor mari, monstruoasa coaliție vrea să permită Societăților pe acțiuni, să-și informeze acționarii despre desfășurarea adunării generale a acționarilor, doar prin e-mail. Se creează impresia că din start se vrea ca adunarea generală să nu aibă loc, iar toate hotărârile să se ia în cadrul adunării generale repetate, pentru care sunt condiții simplificate, în ceea ce privește cvorumul. Așa văd parlamentarii PD, PLDM și PCRM, protejarea investițiilor!


Prin votarea acestui Proiect de lege, reprezentanții celor trei partide își asumă responsabilitatea pentru numeroasele conflicte de interese nedeclarate ce urmează să apară, în cazul achizițiilor efectuate de administratorii Societăților pe acțiuni! Existența acestor conflicte de interese nedeclarate poate prejudicia societatea pe acțiuni, ceea ce, în ultimă instanță, periclitează siguranța investițiilor.


Analizând modificările operate la legea societăților pe acțiuni, pot, doar să constat că autorii acestui proiect de lege, împreună cu deputații care l-au votat, au eșuat în încercarea de a proteja interesele investitorilor, deși au declarat acest scop, drept cel mai important în elaborarea prezentului proiect de lege.


Din 1997, până-n prezent noi nu am reușit să protejăm drepturile acționarilor minoritari, vorbesc aici în primul rând de deținătorii de bonuri patrimoniale. Cetățenii Republicii Moldova, care și-au investit bonurile patrimoniale, nu au primit nici un leu dividende, în schimb patronii societăților pe acțiuni, în care s-au investit aceste bonuri, au devenit milionari în valută!


În aceste circumstanțe, sunt nevoit să constat, că prezentul proiect de lege, nu va asigura protejarea investițiilor, ba mai mult chiar, suntem de părerea că o astfel de abordare, va amplifică, și mai mult, riscul pierderii investițiilor efectuate în societățile pe acțiuni din Republica Moldova, ceea ce va diminua, în mod implicit, investițiile străine în economia națională.


Într-o situație de criză a sistemului financiar-bancar din țară, într-o perioadă când ne luptăm cu o gravă criză de imagine la nivel local și internațional, adoptarea unui astfel de proiect de lege, doar va crește riscul de preluare a investițiilor, și riscul de atacuri raider asupra proprietăților mobiliare ale acționarilor.


Este o noua crimă împotriva statului, la care membrii fracțiunii Partidului Liberal din Parlament, nu au luat parte, dar pe care, din cauza prezenței insuficiente în Parlament, nu au reușit să o oprească!
Share Button